HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karte vojnogeografskih instituta u Hrvatskom povijesnom muzeju

Hrvatski povijesni muzej

Katalog muzejskih zbirki LI.

e-katalog

NAKLADNIK

Hrvatski povijesni muzej

ZA NAKLADNIKA

Matea Brstilo Rešetar

AUTORICA KATALOGA

Iva Katarina Vukičević

DIZAJN, PROGRAMIRANJE I DIGITALNI RAZVOJ

Nikola Vidović

STRUČNE SURADNICE

Jelena Balog Vojak

Anja Batina, mag.ing.geod. et geoinf. (Prehnit d.o.o.)

Zdenka Šinkić

DIGITALIZACIJA GRAĐE

Ivana Asić

LEKTURA

Iva Klobučar Srbić

PRIJEVOD

Boris Blažina

Maja Mladinov

Copyright© Hrvatski povijesni muzej, 2021.

E-katalog financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba

error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej