HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta sa skicama ratišta kod Kaknja, Bilalovca i Visokog 1878. godine

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; ; u mjerilu 1 : 5 000, 1 : 10 000; naslovi skica: „Gefecht der VI. Inft. Truppen Division bei Kakanj / am 15. August 1878.“, „Gefechte der Haupt Colonne bei Han Bjelalovac / am 16. August 1878.“, „Gefecht der VI. Inft. Truppen Division bei Visoka / am 17. August 1878.“; g. l. oznaka lista: „Tafel IX.“; d. d. bilješka: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“; skice sadržavaju tumače znakova; u sredini popis vojnih kratica; na poleđini otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9646

Karta sa skicama ratišta kod Kaknja, Bilalovca i Visokog tijekom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878., s označenim rasporedom postrojbi austrougarske i ustaničke vojske. Dana 15., 16. i 17. kolovoza 1878. snage generala Josipa Filipovića uspješno su osvojile područje kod hana Bilalovca, Kaknja i Visokog, napredujući prema Sarajevu.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 251.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej