HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta utvrde Ivangrad na rijeci Narvi

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1907.

Papir,, višebojna litografija; 37 × 46 cm; u mjerilu 1 : 10 000, presjeci utvrde: 1 : 1000; g. l.: „Fortifikatorische Detailbeschreibung von Iwangorod.“; gore sredina: „Noyau / 1:10000.“; g. d.: „Beilage 3“; ovalni otisak: „K.u.k. GENERALSTAB / 196 / LANDESBESCHREIBUNGS ARCHIV“; desno od karte tumač znakova s objašnjenjima i presjecima utvrde.

Preuzeto iz Ratnoga arhiva i muzeja NDH.

HPM/PMH-16442

Kartografski prikaz utvrde Ivangrad, zvjezdastoga oblika, smještene na desnoj obali rijeke Narve uz današnju rusko-estonsku granicu, s prikazanim detaljnim fortifikacijskim opisom i arhitektonskim presjekom utvrde te konfiguracijom terena s riječnim tokom. Na karti su ucrtane i cestovna i željeznička mreža s označenim mjestima prelaska obale rijeke.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej