HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

List „Zagreb“ iz topografske karte Kraljevine Jugoslavije

Vojnogeografski institut, Beograd, 1932.

Papir, višebojni tisak; 64,6 × 49 cm; u mjerilu 1 : 100 000; naslov i nomenklatura lista: „ZAGREB“; d. l.: „Reambulirao, iscrtao i reprodukovao Vojni Geografski Institut Kraljevine Jugoslavije“; „Reambulirano 1930 g. // Reproduktovano 1932 g.“; na poleđini okrugli pečat: „ZAPOVJEDNIČTVO DOMOBRANSKE ZASTAVNIČKE ŠKOLE / NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA“; u uglu karte sign.: „Mato Halauš II A Tečaj“

Darovano 2004.

HPM-102515

List „Zagreb“ izrađen je i tiskan iz detaljne topografske karte Kraljevine Jugoslavije u mjerilu 1 : 100 000. Karta je izrađena osnovom topografskoga premjera provedenoga po jedinstvenoj geodetskoj osnovi, u mjerilu 1 : 50 000, na prostoru čitave Kraljevine Jugoslavije.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej