HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Opća karta Kraljevine Galicije i Vojvodstva Bukovine

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, 1868.

Papir na platnu, tisak; 40,5 × 56 cm; u mjerilu 1 : 288 000; g. l. naslov: „GENERAL - KARTE / DES / KÖNEGREICHES / GALIZIEN / und des / HERZOGTHUMES BUKOWINA / herausgegeben / vom. k.k.militär – geografischen Institute / IM JAHRE 1868.“; ispod naslova bilješka o prodajnoj cijeni; d. d.: tumač znakova i bilješka: „Preis der Geripp Karte 18 kr.O.W.“; d. l. bilješka: „Preis der General-Karte 40 kr.O.W.“.

Predala carska i kraljevska Varaždinska pješačka pukovnija br. 16.

HPM/PMH-9917

Opća karta Kraljevine Galicije i Vojvodstva Bukovine s označenom cestovnom i željezničkom mrežom te mnogobrojnim toponimima. Područje Galicije, od 1815. austrijske krunske zemlje, nakon austrougarske nagodbe 1867. bila je uključena u austrijski dio Monarhije. Početkom Prvoga svjetskog rata 1914. spomenuto je područje bilo mjesto teških borbi između austrougarske i ruske vojske.

Izvori / literatura: Galicija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21072 (4.5.2021.)
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej