HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Sekcije topografskih karata Federativne Narodne Republike Jugoslavije u mjerilu 1 : 50 000

Vojnogeografski institut, Beograd, od 1949. do 1967.

Papir, višebojni tisak; od 68,5 × 48,5 cm do 68,5 × 49 cm; u mjerilu 1 : 50 000; d. l. na pojedinim listovima: „Izdanje Vojnogeografskog instituta“; „Izdanje Geografskog instituta JNA“; ispod okvira mjerilo karte.

Darovano

HPM-88636 – HPM-88695, HPM-88898 – HPM-88913, HPM-88917 – HPM-88934, HPM-88937 – HPM-88991, HPM-89084 – HPM-89104, HPM-105948 – HPM-105949

Sto sedamdeset i dva lista topografskih karata s prikazom teritorija Federativne Narodne Republike Jugoslavije izrađena su na osnovi reambulacije iz 1920-ih i 1930-ih, a dopunjena izdanja datiraju iz 1950-ih i 1960-ih godina. Veći je broj listova topografskih karata darovan (HPM-88898 – HPM-88913, HPM-88917 – HPM-88934, HPM-88937 – HPM-88990, HPM-105948 – HPM-105949), dok je manji broj listova zatečen u Muzeju (HPM-88636 – HPM-88695, HPM-88991, HPM-89084 – HPM-89104). Nakon proglašenja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1. prosinca 1918. javila se potreba provođenja nove cjelokupne teritorijalne izmjere te izrade novih topografskih karata, u mjerilu 1 : 50 000 i 1 : 100 000, pod nadležnošću Vojnogeografskoga instituta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Godine 1923. vojno-kartografska ustanova odbacuje teritorijalnu odrednicu u službenom nazivu ustanove te dalje djeluje pod imenom Vojnogeografski institut. U razdoblju od 1951. do 1961. Institut je djelovao kao Geografski institut Jugoslavenske narodne armije, a krajem 1961. posljednji je put promijenio naziv u Vojnogeografski institut.

  1. List BANJA LUKA
    HPM-88636
Izvori / literatura: Bakrač, Radojčić, Sekulović: 2016., 401, 394.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej