HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Svezak s 38 karata najvažnijih povijesnih bitaka u Europi od 1792. godine

Autor: Adolf von Horsetzky; izrada i tisak: K.u.k. Militärgeographisches Institut, izdavač: L. W. Seidel i sin (K.u.k. Hofbuchhändler), Beč, 1905.

Spremnica: karton, lijepljenje; karta, papir, fotolitografija; spremnica: 35,5 × 23 cm, karte različitih dimenzija; u mjerilu 1 : 1 000 000; na koricama sveska i na naslovnom listu: „38 TAFELEN / ZUR / KRIEGSGESCHICHTLICHEN ÜBERSICHT / DER / WICHTIGSTEN / FELDZÜGE IN EUROPA / SEIT DEM JAHRE 1792. / VON / ADOLF VON HORSETZKY / K. U. K. FELDZEUGMEISTER, KOMMANDANT DES 1. KORPS UND KOMMANDIERENDER / GENERAL IN KRAKAU.“; ispod naslova: „SECHSTE, NEUBEARBEITETE AUFLAGE. / PHOTOLITHOGRAPHIE UND SCHNELLPRESSENDRUCK DES K. U. K. MILITÄRGEOGR. INSTITUTES. / WIEN / L. W. SEIDEL & SOHN, K. U. K. HOFBUCHHÄNDLER. / 1905.“.

Zatečeno u Muzeju.

HPM/PMH-25000

Svezak šestoga revidiranog izdanja, uz naslovni list, sadržava 38 kartografskih prikaza najvažnijih povijesnih bitaka na području Europe od 1792. do 1871. Prikazi bitaka su sljedeći: 

 1. „ÜBERSICHTS-BLATT / zu / FZM. ADOLF von HORSETZKY’S / kriegsgeschichtlicher Übersicht der wichtigsten Feldzuge / in Europa seit 1792.“ – pregledni list s prikazom najvažnijih povijesnih ratnih pohoda u Europi od 1792.
 2. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1792.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1792.
 3. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1793.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1793. 
 4. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1795.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1795. 
 5. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1796 / IN ITALIEN.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Italije 1796.
 6. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1797.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1797. 
 7. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1799.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1799. 
 8. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1800.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1800.
 9. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1805.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1805.
 10. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1806.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1806.
 11. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1807.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1807.
 12. „Skizze / zur Orientierung / über den Krieg in Spanien / 1808 – 1814.“ – orijentacijska karta „skica“ španjolskoga rata u razdoblju 1808.–1814.
 13. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1809 / IM GROSSHERZOGTHUM WARSCHAU.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Varšavskoga vojvodstva 1809.
 14. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1812.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1812. 
 15. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1812.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1812. 
 16. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1812.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1812. 
 17. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1813.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1813.
 18. „Skizze / zur Orientierung / über den Herbst-Feldzug / 1813 / IN DEUTSCHLAND.“ – orientacijska karta „skica“ jesenskoga ratnog pohoda na području Njemačke 1813. 
 19. „Skizze / zur Orientierung / über den Herbst-Feldzug / 1813 / in Italien.“ – orijentacijska karta „skica“ jesenskoga ratnog pohoda na području Italije 1813. 
 20. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1814.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1814. 
 21. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1815.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1815. 
 22. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1828 – 1829 / IN DER EUROP.TÜRKEI.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Osmanskoga Carstva u razdoblju 1828.–1829.
 23. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1831.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1831. 
 24. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1848 / IN ITALIEN.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Italije 1848. 
 25. „Skizzen / zur Orientierung / über den Winter-Felzug / 1848/49 / IN UNGARN u. SIEBENBÜRGEN.“ – orijentacijska karta „skica“ zimskoga pohoda na području Ugarske 1848./1849.
 26. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1849 / IN ITALIEN.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Italije 1849.
 27. „Skizze / zur Orientierung / über den Sommer Feldzug / 1849 / IN UNGARN u. SIEBENBÜRGEN.“ – orijentacijska karta „skica“ ljetnoga ratnog pohoda na području Ugarske i Transilvanije 1849.
 28. „Skizze / zur Orientierung / über die Occupation der Moldau / und Walachei und den Krim-Krieg / 1854 – 1856.“ – orijentacijska karta „skica“ okupacije Moldavije i Vlaške te Krimskoga rata 1854.–1856. 
 29. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1859.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1859. 
 30. „Skizze / zur Orientierung / über den 1ten Theil des Felduzges / 1866 / gegen Preufsen.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Pruske 1866.
 31. „Skizze B. / zur Orientierung / über den Feldzug / 1866 / IN WEST-DEUTSCHLAND / und am Main.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području zapadne Njemačke 1866.  
 32. „Skizze / zur Orientierung / ÜBER DIE VERTHEIDIGUNG TIROL/S / 1866.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Tirola 1866.
 33. „Skizze / zur Orientierung / über den / RUSS.-TÜRKISCHEN KRIEG / 1877 – 1878.“ – orijentacijska karta „skica“ rusko-turskoga rata 1877.–1878. 
 34. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1864 / IN DÄNEMARK.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Danske 1864.
 35. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1866 / IN ITALIEN.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda na području Italije 1866.
 36. „Skizze / zur Orientierung / über den Krieg zur See / 1866.“ – orijentacijska karta „skica“ rata na moru 1866. 
 37. „Skizze / zur Orientierung / über den Feldzug / 1870 – 1871.“ – orijentacijska karta „skica“ ratnoga pohoda 1870.–1871.
 38. „Skizze / zur Orientierung / über die Occupation BOSNIEN’S und der HERCEGOVINA 1878. / über den serbisch-bulgarischen Krieg 1885. / und / den griechisch-türkischen Krieg 1897.“ – orijentacijska karta „skica“ okupacije Bosne i Hercegovine 1878., srpsko-bugarskoga sukoba 1885. i grčko-turskoga rata 1897.
Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej