HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Planovi osvajanja Bihaća 1878. godine

Snimak: J. Sufsić, K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; 51,5 × 55 cm; u mjerilu 1 : 25 000; g. d. oznake planova: „Tafel XIII c.“, „Tafel XIII a.“; naslov plana: „PLAN / DES GEFECHTSFELDES / von / BIHAČ.“; d. d. tumač znakova, bilješka o visinskim točkama: „Anmerkung. / Die beigesetzten Höhenkoten sind nur nach einer / Schätzung ermittelt, wobei als Anhaltspunkt der / Fixpunkt „Panjački“ diente.“, podatak o crtaču: „Aufgenommen von Major J. Sufsich des 78. Inft. Rgts.“ i otisak provenijencije plana:“ ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“; d. l. bilješka: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“; uz lijevi rub plana tumač znakova.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9629, HPM/PMH-9645

Plan osvajanja Bihaća 7. rujna 1878. s prikazanim rasporedom postrojbi austrougarske i ustaničke vojske. Tijekom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, borbe kod Bihaća ubrajaju se među najzahtjevnije, ali i među one s velikim ljudskim gubitcima. Austrijski general pl. Zach izdao je 6. rujna zapovijed o napadu na Bihać, čime se, uz osvajanje Bihaća i Ključa, željelo osloboditi i područje zapadne Bosne. Nakon nekoliko tjedana mukotrpnih borbi, 19. rujna 1878. austrougarske su snage, pod zapovjedništvom generala pl. Zacha i generala bojnika Rheinländera, ušle u Bihać.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 257‒258, 264.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej