HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Atlas etničke strukture stanovništva na području Julijske krajine

Vojnogeografski institut, Beograd, 1947.

Karton, uvez; papir, višebojni tisak; 47 × 37,5 cm, 19 str.; mjerilo neodređeno; na naslovnici atlasa naslov i grb Federativne Narodne Republike Jugoslavije: „CARTES / SUR LA STRUCTURE ETHNIQUE / DA LE / MARCHE JULIENNE“; uvodni tekst atlasa: „NOTE D'INTRODUCTION“; kazalo: „TABLES DES MATIERES“.

Otkupljeno 1998.

HPM-33349

Atlas s prikazom etničke strukture stanovništva na području Julijske krajine (područje Trsta, Goriške, Gradisce d’ Isonzo, Istre s otocima Cresom i Lošinjem te dijela Notranjske, Kanalske doline i Rijeke) izrađen je u Vojnogeografskom institutu za potrebe delegacije Pariške mirovne konferencije održane 1946., tijekom pregovora o razgraničenju između Italije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije nakon Drugoga svjetskog rata. Atlas sadržava i nekoliko tematskih karata s prikazima rasprostranjenosti slavenskih crkava na području Julijske krajine i zastupljenosti slovenskih i hrvatskih škola na području Julijske krajine u razdoblju Austro-Ugarske Monarhije, zatim karte Istre s prikazom održavanja slavenskoga liturgijskog jezika na glagoljici te prikaz novoga upravno-teritorijalnog ustroja u razdoblju od 1909. do 1910., ali i faksimil autentičnoga talijanskog dokumenta s prikazom partizanskih sabotaža na željezničkim prugama na području Julijske krajine u ožujku 1943./1944. Prilog su Atlasu tri karte Julijske krajine na engleskom, ruskom i talijanskom jeziku različitih izdavača s prikazanim razgraničenjem i podjelom stanovništva između Slovenaca i Talijana prema cenzusu iz 1910. i 1911. Atlas je bio u vlasništvu Vladimira Bakarića.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej