HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Cestovna i željeznička karta Austrijskoga Carstva

Autor: Georg Schaller; , K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, 1864.

Spremnica: karton, lijepljenje, karta: papir na platnu, tisak; 32,6 × 42,3 cm; u mjerilu 1 : 864 000;; naslov: „STRASSEN-UND EISENBAHNKARTE / DES / oesterreichischen / KAISERTHUMES / von / GEORG SCHALLER / K.k. Hauptmann, Mitglied der k.k.geografischen Gesellschaft, / Vorstand der Karten-Evidenthaltungs-Abtheilung im k.k. / militärisch=geografischen Institute / 1864“.

Predala carska i kraljevska Varaždinska pješačka pukovnija br. 16.

HPM/PMH-9856 – HPM/PMH-9870

Na prometnoj karti, koja se sastoji od 15 listova, označene su cestovne i željezničke prometne rute na području Austrijskoga Carstva. Prometna mreža za područje Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije prikazana je na listovima br. X i XIV: civilna Slavonija i dio Hrvatsko-slavonske Vojne krajine s Osijekom, važnim prometnim čvorištem za područje južne Ugarske (list br. X) te srednja Dalmacija s gradovima Zadrom i Splitom (list br. XIV). Granice Austrijskoga Carstva označene su na karti različitim bojama. Listovi s prikazom ostalih prometnih relacija između zemalja Carevine jesu sljedeći:

Naslovni list I: Eger – Nürnberg

II: Dresden – Breslau (danas Wrocław) – Prag – Brünn (danas Brno)

III: Krakau (danas Krakov) – Teschen (danas Cziesyn)

IV: tumač znakova; Broody (danas Brody) – Lemberg (danas Lavov)

V: München – Bregenz – Innsbruck

VI: Linz – Wien (danas Beč) – Raab (danas Jura) – Gratz (danas Graz)

VII: Kaschau (danas Košice) – Komorn (danas Komárno) – Debrecin-Ofen-Pesth (danas Debrecin-Budimpešta)

VIII: Czernowitz (danas Černovci) – Klausenburg (danas Cluj-Napoca)

IX: Verona – Udine – Mailand (danas Milano) – Venedig (danas Venecija) – Bologna

X: nedostaje

List XI: Fünfkirchen (danas Pečuh) – Esseg (danas Osijek) – Temesvar (Temišvar) – Peterwardein (danas Petrovaradin) 

XII: Hermannstadt (danas Sibiu) – Kronstadt (danas Braşov) – Bukarest (danas Bukurešt) – Crajowa (danas Craiova)

XIII: nedostaje

XIV: tablica nadmorskih visina; Zara (danas Zadar) – Travnik – Spalato (danas Split)

XV: tablica nadmorskih visina; Serajevo (danas Sarajevo) – Cattero (danas Kotor)

XVI: popis željezničkih ruta na području Austrijskoga Carstva s udaljenostima izraženima u mjernoj jedinici austrijska milja

XVII: nedostaje

XVIII: tablica s popisom kućanstava i stanovništva na području većih gradova prema popisu iz 1857.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej