HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Detaljna topografska karta „Sisak“

Vojnogeografski institut, Beograd, od 1981. do 1982.

Papir, višebojni tisak; 68,7 × 87,2 cm; u mjerilu 1 : 50 000; iznad okvira karte naslov i nomenklature listova: „Topografska karta 1:50 000 / (TK 50)“; „Sisak 1 / (371-1)“; „Sisak 2 / (371-2)“; na svakom listu iznad okvira bilješka: „VOJNA TAJNA / INTERNO“; ispod okvira mjerilo karte, podatci o izdavaču, tisku i izdanjima karte te tumač znakova

Zatečeno u Muzeju.

HPM-102650

Detaljna topografska karta u mjerilu 1 : 50 000 izrađena je za potrebe Jugoslavenske narodne armije lijepljenjem listova „Sisak 1“, izdanje iz 1981., i „Sisak 2“, izdanje iz 1982. Sadržajno, karta obuhvaća područje Siska, Petrinje, Gline, od Pokupskog na zapadu do ušća rijeke Kupe u Savu, Hrvatskoga Sela na jugozapadu i Kukuruzara na jugoistoku. Na karti su označene sve vrste cestovnih i željezničkih prometnica, od autocesta do pješačkih staza, zatim hidrografska mreža rijeka, potoka i kanala sa širinom tokova te vegetacija kao što su šume, voćnjaci, makija, šipražje, vinogradi, rasadnici i mlade sadnice.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej