HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta austrougarskih vojnih ruta na području južnoga Balkana u srpnju i kolovozu 1877. godine

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak;; 54,3 × 43,5 cm; u mjerilu 1 : 300 000; naslov: „Schauplatz der Ereignisse südlich des Balkan im Juli und / August 1877.“; g. d. oznaka lista: „B.“; na poleđini karte otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9637

Pregledna karta s označenim austrougarskim vojnim rutama na području jugoistočne Europe („južni Balkan“) tijekom srpnja i kolovoza 1877. Tajnim ugovorom iz 1877., koji je prethodio Berlinskom kongresu (13.6.–13.7.1878.), Rusija je dozvolila Austro-Ugarskoj Monarhiji pravo zaposjedanja teritorija Bosne i Hercegovine, izuzev sandžaka Novi Pazar, koji je i dalje bio pod osmanlijskom vlašću. Rješavanje gospodarskoga i političkoga stanja te povratak mnogobrojnih izbjeglica na teritorij Bosne i Hercegovine iz ustanka u razdoblju između 1834. do 1878. bili su samo neki od primarnih ciljeva austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 243.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej