HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta bitke kod mjesta Mokro u Bosni i Hercegovini 1878. godine

Snimak: R. Domansky; , K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; 48,8 × 61,8 cm; u mjerilu 1 : 50 000; g. l. naslov: „GEFECHT / der / VI. Infanterie-Truppen-Division / bei / MOKRO / (Han na Romanja) / am 3ten September 1878“; g. d. oznaka: „Tafel XIV.“; d. l. bilješka: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“; d. d. podatak o crtaču: „Aufgenommen von Hauptmann R. Domansky des 29. Lin. Inft. Regt.“.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9631

Karta s prikazom bitke i položaja postrojbi austrougarske VI. pješačke četne divizije kod mjesta Mokro (u podnožju planinskoga vrha Romanija) u Bosni i Hercegovini 3. rujna 1878., tijekom okupacije Bosne i Hercegovine.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej