HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta bitke kod sela Peć 6. i 7. listopada 1878. godine

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; 46,5 × 52,8 cm; u mjerilu 1 : 25 000; g. d. naslov: „GEFECHT bei PEČI / am 6. und 7. Oktober 1878.“ i oznaka: „Tafel XX.“; g. l. otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“; d. l. bilješka o visinskim točkama: „Anmerkung. / Die Hohencoten nach Pliševica und / Teržacka Kosa bestimmt.“ s bilješkom: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“; d. l. tumač znakova

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9632

Karta bitke kod sela Peć 6. i 7. listopada 1878. s označenim položajima postrojbi austrougarske i pobunjeničke vojske tijekom okupacije Bosne i Hercegovine. Uspostava mira na području Krajine između rijeke Une i hrvatske granice bila je povjerena austrougarskom generalu bojniku Rheinländeru, koji je nakon osvajanja Bihaća u rujnu 1878. krenuo prema jugoistoku zemlje radi progona odbjeglih bihaćkih ustanika. Dana 7. listopada 1878. Rheinländerova vojska potukla je okupljenu ustaničku vojsku iz okolnih sela oko Peći te osvojila Peć i Pecku goru.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 265.
E-katalog financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.
2021. © Hrvatski povijesni muzej. Sva prava pridržana. | Impressum
Digitalni razvoj: Nikola Vidović
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej