HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta „HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA SFRJ / FIZIČKA KARTA“

Izdavač: Hidrometeorološka služba SFRJ; tisak: Vojnogeografski institut, Beograd, 1969.

Papir, višebojni tisak; 69,5 × 90,5 cm; u mjerilu 1 : 100 000; d. l.: „HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA SFR JUGOSLAVIJE / FIZIČKA KARTA“, mjerilo karte, tumač znakova i hipsometrijska ljestvica boja.

Darovano 2017.

HPM-102993

Na detaljnoj karti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije označene su državne granice, granice socijalističkih republika, granice autonomnih pokrajina, zatim veća i manja mjesta prema udjelu stanovništva te hidrografska mreža, poput močvara, rijeka, kanala i kanala u izgradnji.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej