HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta Nezavisne Države Hrvatske

Vojnogeografski institut, Beograd, od 1941. do 1945.

Papir na platnu, višebojni tisak, rukopis; 77 × 86,5 cm; u mjerilu 1 : 100 000; g. d. rukom napisan naslov preko originalnog naslova karte: „KARTA / NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE-.“; d. l. hipsometrijska ljestvica boja i tumač znakova.

Zatečeno u Muzeju.

HPM-98945

Na detaljnoj karti Kraljevine Jugoslavije i susjednih pokrajina iz 1935., s označenim upravno-teritorijalnim ustrojem, rukom je ucrtana državna granica Nezavisne Države Hrvatske s uključenim teritorijem Sandžaka. Temeljem Rimskih ugovora iz svibnja 1941. uređena je granica između Kraljevine Italije i Nezavisne Države Hrvatske, čime je Italiji ustupljen poveći dio jadranske obale sa zaleđem, poznatiji kao Prva zona, što je rukom ucrtano i označeno na karti.

Izvori / literatura: Boban: 1995., 47.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej