HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta okolice Mostara

Crtač: Böheim von Heldensinn, K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; 38,7 × 36,7 cm; u mjerilu 1 : 50 000; naslov: UMGEBUNG / von / MOSTAR.“; g. d. oznaka: „Tafel VIII.“; d. l. bilješka: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“; d. d. podatak o crtaču: „gezeichnet von: / Oberlt: Böheim von Heldensinn“; na poleđini karte otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9633

Detaljna karta s prikazom Mostara i okolice. Tijekom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, austrougarska je vojska uz prethodne borbe kod Čitluka 5. kolovoza 1878. ušla u Mostar i time prisilila ustaničke snage na povlačenje prema jugoistoku Bosne i Hercegovine.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 251.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej