HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta „Orijentacijska skica s prikazom okupacije Bosne i Hercegovine“

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1878.

Papir, fotolitografija; 62,9 × 54,5 cm; u mjerilu 1 : 1 000 000; g. d. nomenklatura lista: „Tafel XXXV / (früher Tafel XXXIII).“; g. d. naslov: „Skizze / zur Orientirung / über die Occupation / BOSNIEN'S und der HERCEGOVINA.“; d. l.: „Vervielfältigung vorbehalten.“; d. d.: „Photolitographie und Schnellpressendruck des k.u.k. militär-geogr. Institutes in Wien.“

Predala carska i kraljevska Varaždinska pješačka pukovnija br. 16.

HPM/PMH-3794

Karta prikazuje najvažnije vojne operacije i planirane smjerove napada austrougarske vojske prilikom okupacije Bosne i Hercegovine 1878. Dana 13. srpnja 1878. kongresnim je aktom Austro-Ugarska Monarhija dobila pravo zaposjedanja teritorija Bosne i Hercegovine te uspostave vlasti. S obzirom na to da su se muslimani u Bosni i Hercegovini spremali na pružanje oružanoga otpora, austrougarska je vojska 29. srpnja 1878. započela vojne operacije prelaskom granice s Bosnom i Hercegovinom na šest mjesta: Šamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Vrgorac i Imotski. Vojne operacije na području Bosne i Hercegovine završene su u listopadu iste godine. Bosna i Hercegovina ostala je u sastavu Austro-Ugarske Monarhije do 1918., a austrougarska je uprava ostavila tragove u političkom, gospodarskom i društvenom životu toga vremena, pa i u kartografskoj djelatnosti, zahvaljujući novim geodetskim izmjerama i izradi novih karata pod vodstvom austrijskih kartografa.

Izvori / literatura: Filipović: 1970., 251, 258, 285; Marković: 1998., 354; Tominac: 2020., 249.
E-katalog financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.
2021. © Hrvatski povijesni muzej. Sva prava pridržana. | Impressum
Digitalni razvoj: Nikola Vidović
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej