HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta područja S. Dona di Piave

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1918.

Papir, tisak; 66,5 × 58,5 cm; u mjerilu 1 : 10 000; gore u sredini: „Nr. 125 / S. Dona di Piave“; g. d. broj sekcije i bilješka: „aus 5749 / Geheim! Darf in die vordertste Linie nich mitgenommenwerden!“; d. l. datum: „Feldpost 440, am 9. / 8. 1918.“; dolje u sredini: „Ausgewertet nach Fliegerbildern bis 23 / 7.1918“ i tumač znakova; d. d.: „22.vi 18 / K.u.k. Korpsvernessungsstelle Nr 1/5“.

Otkupljeno 1958.

HPM/PMH-15876

Na karti je prikazano posljednje napredovanje austrougarske vojske na talijanskom bojištu, odnosno prodor preko rijeke Piave u lipnju 1918. Karta je izrađena za potrebe frontovskoga načina ratovanja, u krupnom mjerilu iz specijalne karte Austro-Ugarske Monarhije („Spezialkarte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie“) u mjerilu 1 : 75 000, sekcija 5749. Na karti je naveden podatak o korištenju zračnih snimaka do 23. srpnja 1918. za prikaz položaja. Nadalje, označeni su logistički podatci, poput položaja austrougarske i talijanske vojske, položaja u izgradnji, skloništa, baraka i kaverna te rovova i zvučnih zapreka, a karta nosi oznaku tajnosti („Ne smije se nositi na prvoj liniji/crti bojišnice!“).

Izvori / literatura: Dadoh zlato za željezo: Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja: 2011., 283‒284.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej