HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta „Skica okolice Doboja i Strježevice“

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; 55,5 × 40,3 cm; u mjerilu 1 : 40 000; ; g. d. oznaka lista: „Tafel XI.“; naslov plana: „SKIZZE / der Gegend zwischen / Doboj und Strježevica.“; d. d.: tumač znakova i bilješka: „Der Occupation Bosniens u. der Hercegovina.“; na poleđini karte otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9642

Karta okolice Doboja i Strježevice s prikazom bitke kod Doboja 4. i 5. rujna 1878. s označenim postrojbama i rasporedom austrougarske te ustaničke vojske tijekom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878. Dana 5. rujna 1878. austrougarska je vojska potisnula ustanike južno od Doboja prema Maglaju te je na taj način omogućeno ponovno otvaranje cestovnoga prometa važnog za područje sjeverne Bosne.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 256.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej