HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta „Skica opsade Sarajeva 19. kolovoza 1878.“

Snimak i crtež: Johann Roskiewicz; , K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, višebojni tisak; 55,5 × 61,8 cm; u mjerilu 1 : 2880; g. d. oznaka: „Tafel X.“ i naslov: „SKIZZE / zur Einnahme von Sarajevo / am 19. August 1878.“; ispod naslova karte bilješka o crtaču i snimci terena: „(Nach einem vom Joh. Roskiewicz k.k. Hauptm. Im G. Q. M. Stbe. im- Monate / Oktober 1862 und April 1863 aufgenommenen und gezeichneten Plane.); g. l. i d. d. tumači znakova; d. l. bilješka: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9628

Karta opsade i zauzeća grada Sarajeva 19. kolovoza 1878. s prikazanim rasporedom postrojbi austrougarske vojske pod zapovjedništvom generala Josipa baruna Filipovića tijekom okupacije Bosne i Hercegovine. Grad je pod vodstvom Muhameda Hadžijamakovića branilo između pet i šest tisuća ustanika, pretežito muslimanskoga i pravoslavnoga stanovništva.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 251.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej