HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta Velike Kladuše s okolicom

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; 41,3 × 55,5 cm; u mjerilu ca 1 : 1897; g. l.: otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“; naslov: „Umgebung / der / FESTE VELIKA-KLADUŠA.“; ispod naslova bilješka o visinskim točkama Glavica i Komesarac: „Anmerkung. Die beigesetzten Höhencöten sind nach Glavica und Komesarac verläfslich bestimmt“; d. l. bilješka: „Die Occupation Bosniens u. der Hercegovina“; g. d. oznaka: „Tafel XXI.“; d. d. manja karta s prikazom bitke kod Spića: „Skizze / des / GEBIETES von SPIZZA(Spić)“.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9634

Karta Velike Kladuše s okolicom. U listopadu 1878., za vrijeme austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, 1. lovačka bojna iz Terezina (Češka) osvojila je tvrđavu u Velikoj Kladuši.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 265.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej