HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Karta vojnoupravne podjele Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Vojnogeografski institut (?), Beograd, 1922.

Papir, višebojni tisak, rukopis; 95,5 × 116 cm; mjerilo neodređeno; uz lijevi rub karte tumač znakova

Otkupljeno 1958.

HPM/PMH-15882

Karta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca s prikazanom vojnoupravnom podjelom na 33 oblasti. Na karti su označene granice „demarkacijske linije“, „divizijske oblasti“ te „pukovnijski okruzi“. Naknadno su rukom uneseni određeni nazivi banovina iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije. Uredbom kralja Aleksandra Karađorđevića od 26. lipnja 1922. o podjeli zemlje na oblasti hrvatski je teritorij bio podijeljen na šest oblasti: Srijemska (Vukovar), Osječka (Osijek), Zagrebačka (Zagreb), Primorsko-krajiška (Karlovac), Dubrovačka (Dubrovnik) i Splitska (Split) oblast. Područje Međimurja s hrvatskim stanovništvom bilo je priključeno Mariborskoj oblasti, Boka kotorska pripojena je Zetskoj oblasti (Crna Gora), a otok Krk, koji je prije bio u sastavu Istre, priključen je Splitskom kotaru.

Izvori / literatura: Boban: 1992., 23‒24.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej