HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

List „Karlovac“ iz topografske karte Jugoslavenske narodne armije

Vojnogeografski institut, Beograd, od 1968. do 1969.

Papir, višebojni tisak; 67,6 × 87,6 cm; u mjerilu 1 : 50 000; g. l. oznaka karte: „Službeno / Karta JNA 1:50 000“; iznad okvira karte i g. d. naslov i nomenklature listova: „Karlovac 1 / 370/1; „Karlovac 2 / 370/2“; d. l. bilješka: „Kopiranje i umnožavanje zabranjeno“; ispod okvira karte mjerilo karte, podatci o kartografskim izvorima u mjerilu 1 : 25 000, o izdavaču, godini izdanja i brojevima lista.

Darovano 2016.

HPM-102633

Spojeni listovi „Karlovac 1“ i „Karlovac 2“ detaljne topografske karte Jugoslavenske narodne armije prikazuju područje od Karlovca do Pokupskog na sjeveru te do Veljuna i Topuskog na jugu. Karta je pripadala Andriji Rašeti.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej