HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

List prometne karte Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Vojnogeografski institut, Beograd, 1974.

Papir, višebojni tisak; 106,5 × 71 cm; u mjerilu 1 : 500 000; g. l.: „Razmer 1:500 000“, nomenklatura lista: „1“; u donjem desnom kutu karte grafički prikaz položaja lista 1: „Položaj lista br.1 putne karte 1:500 000 u odnosu na deo preglednog lista opšte karte 1:500 000“; d. d.: „Izdanje VGI 1974. g.“

Zatečeno u Muzeju.

HPM-102649

List „1“ jedan je od dvaju listova prometne karte Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije naslova „Putna karta / SRFJ“ u mjerilu 1 : 500 000. List karte prikazuje zapadni dio Socijalističke Republike Hrvatske, do Starog Petrovog Sela istočno od Nove Gradiške. Na listu su označeni granični prijelazi, lokacije svih vrsta putova s međumjesnim udaljenostima, željezničke pruge, brodska i trajektna pristaništa, zračne luke, moteli, kampovi, benzinske crpke i stanice za popravak vozila. List sadržava i dopunsku kartu Jugoslavije naslova „Glavni putovi u SFRJ“ te planove gradova s glavnim prometnicama: „Ljubljana“, „Zagreb“, „Rijeka“ i „Split“. Karta je pripadala Andriji Rašeti.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej