HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Opća karta Bosne i Hercegovine s dijelom Dalmacije

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1880. do 1910.

Papir, višebojni tisak; od 47,7 × 54 cm do 55 × 74,6 cm; u mjerilu 1 : 300 000; g. d. oznake: „Tafel III C.“, „Tafel III F.“, „Tafel III D.“; g. l.: „K.11. [: Bosna Serai (Mostar):]“; d. l. naslov karte: „General – Karte / von / BOSNIEN UND DER HERCEGOVINA“, tumač znakova, popis skraćenica s prijevodom i bilješka: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“; na poleđini jedne karte otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9639, HPM-101407 – HPM-101408

Iz nekadašnjega Arheološko-historijskog odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu preuzet je jedan primjerak opće karte Bosne i Hercegovine (HPM/PMH-9639), dok su dva primjerka karte zatečena u fundusu Hrvatskoga povijesnog muzeja (HPM-101407 – 101408). Na listovima opće karte Bosne i Hercegovine prikazano je područje južno od Zadra do poluotoka Sv. Stefana s otocima i zaleđem, planinom Dinarom te s dijelovima zapadne, južne i istočne Bosne i Hercegovine. Na karti je označena i južna granica Kraljevine Dalmacije s Osmanskim Carstvom (Bosna i Hercegovina) kod Sutorine. Toponimi na karti napisani su na nekoliko jezika, u manjem broju na njemačkom, dok je veći broj toponima na talijanskom, mađarskom, rumunjskom, „južnoslavenskom“ te turskom jeziku.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej