HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Opća karta europskoga dijela Osmanskoga Carstva

Osmislio i nacrtao Franz Weiss, izdavač: k.k. öster. Generalquartiermeisterstabe, Beč, 1829.

Papir na platnu, litografija; 42 × 62,6 cm; u mjerilu navedena su različita mjerila karte (njemačko, tursko, rusko, talijansko, francusko i englesko mjerilo); „CARTE / DER / EUROPAEISCHEN TÜRKEY / NEBST EINEM THEILE VON KLEINASIEN / IN XXI. BLAETTERN“, ispod naslova podatci o crtaču, izdavaču i godini izdanja s tumačem i objašnjenjem znakova; na listu br. II pregledni list karte: „SQUELETTE DER CARTE“ i tablica imena mjesta sa stupnjevima geografske dužine i geografske širine: „Tafel / der geographischen Punete, nach welchen die Karte construit wurde.“; na listu br. XX tablica sa statističkim podatcima: „STATISTISCHE UIBERSICHT / DER / EUROPAEISCHEN TÜRKEY“.

Predala carska i kraljevska Varaždinska pješačka pukovnija br. 16.

HPM/PMH-3936

Upravna karta s prikazom europskoga dijela Osmanskoga Carstva te dijelovima Male Azije, upotpunjena grafičkim prikazom osmanlijskih vojnika te s vedutom dijela Istanbula u pozadini. Na karti koja se sastoji od 20 listova prikazani su uz mnogobrojne toponime i manji planovi gradova poput plana Beograda („PLAN von BELGRAD“), Butrinta („PLAN von BUTRINTO“), Preveza („PLAN der Halb-Jusel von PREVESA / UND DER Einfahrt in den / BUSEN von ARTA“), Korinta („PLAN / des Isthmus von / CORINTH“) i Rodosa („PLAN DER STADT UND DER HAEFEN / VON RHODUS“), zatim kanala i morskih prolaza poput Bospora i Dardanela („PLAN / des Canals / DER DARDANELLEN / VON LEPANTO“; „PLAN / des / HELLESPONTS / oder der / DARDANELLEN STRASSE“; „PLAN / des / BOSPHORUS / und der Umgegend von / CONSTANTINOPEL nebst der dortigen“ te Navarinskoga zaljeva s lukom („PLAN / DES HAFENS / von / NAVARIN“). Na listu br. VII. prikazano je područje Dalmacije s otocima i zaleđem od Sinja do Dubrovnika te južno od Budve.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej