HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Pregledna karta Austro-Ugarske Monarhije

Izdavač: Rudolf Lechner, Wilhelm Müller; izrada i komisijsko izdanje: K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1914.

Papir, litografski višebojni tisak; 93,5 × 70,5 cm; u mjerilu 1 : 500 000; g. l. naslov karte s podatcima o izdavaču i izradi: „Lechner’s / Politische Übersichtskarte / von / Österreich – Ungarn im Masse 1: 1.500.000 / Wien / R. Lechner (Wilh. Müller) K.u.k. Hof - Universitäts Buchhandlung / Kommissions – Verlag des K.u.k. milgeograph Institutes / graben 31“; d. d. tumač znakova

Zatečeno u Muzeju.

HPM-79965

Uoči Prvoga svjetskog rata objavljena je pregledna politička karta Austro-Ugarske Monarhije s označenim državnim granicama (vanjske granice cjelokupne Monarhije), granicama zemalja/pokrajina te granicama županija i okruga. U austrijskom dijelu Monarhije, Cislajtaniji, koja je obuhvaćala sedamnaest zemalja, nalazilo se područje Istre i Kraljevine Dalmacije (Austrijsko primorje), dok su u ugarskom dijelu Monarhije, Translajtaniji, uz Ugarsku s Transilvanijom bile Kraljevina Hrvatska i Slavonija te Rijeka s okolicom. Sve do sloma dvojne Monarhije 1918., Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija bile su podijeljene između dvaju državno-pravnih entiteta. Aneksijom 1908. godine Bosna i Hercegovina bila je pod zajedničkom upravom austrijskoga i ugarskoga dijela Monarhije.

Izvori / literatura: Dadoh zlato za željezo: Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja: 2011., 280; 1918. prijelomna godina u Hrvatskoj: 2018., 42.
E-katalog financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.
2021. © Hrvatski povijesni muzej. Sva prava pridržana. | Impressum
Digitalni razvoj: Nikola Vidović
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej