HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Pregledna karta položaja vojnih jedinica na području XIII. korpusa zagrebačkoga zapovjedništva

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1918.

Papir, crtež, reprodukcija; 47 × 63 cm; mjerilo neodređeno; g. l. bilješka: „K.K.MILITARBAUABTEILUNG DES MILITARKOMMANDOS IN ZAGREB“; g. d. naslov karte: „ÜBERSICHTSKARTE / über die Dislokations und Unterkunftsverhältnisse der Truppen / IM MILITARKOMMANDOBEREICHE / ZAGREB“, godina izdanja: „JAHR:1918.“; d. l. statistička tablica, bilješka: „Zagreb, im März 1917.“ i tumač znakova.

Otkupljeno 1958.

HPM/PMH-15877

Pregledna karta položaja i razmještaja postrojbe na području XIII. korpusa zagrebačkoga zapovjedništva tijekom 1918. Na karti su označene i županijske granice te željezničke pruge na području Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Kao svojevrstan dodatak, karta sadržava i sažetu statističku tablicu s popisom lokacija za održavanje higijene i dezinfekciju. XIII. zagrebački korpus sa sjedištem u Zagrebu ustrojen je 1883. preustrojem austrougarske vojske, a obuhvaćao je područje Kraljevine Hrvatske i Slavonije s kvarnerskim otocima te Rijekom.

Izvori / literatura: Houška, Mačković: 2014., 21.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej