HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Pregledna prometna karta Austro-Ugarske Monarhije

K.u.k. Militärgeographisches Institut (?), Beč, 1913.

Papir, višebojni tisak; 72 × 92 cm; mjerilo neodređeno; g. l.: „K.u.k. zentraltransportleitung“; gore u sredini: „Ettapeneinrichtungen auf Eisenbahnen.“; g. d.: „Aufgelogt Mitte August 1915.“; d. d. i dolje u sredini tumač znakova.

Darovano 1982.

HPM/PMH-31181

Pregledna prometna karta najvjerojatnije je izrađena prema osnovama topografskih karata Carskog i kraljevskog Vojnogeografskog instituta u Beču za potrebe pokretanja vojnih snaga željeznicom tijekom aktivacije ratnoga plana. Na karti su uz donji desni kut smješteni manji komunikacijski planovi gradova Trsta („Triest“), Beča („Wien“), Bratislave („Poszony“), Praga („Prag“) i Budimpešte („Budapest“).

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej