HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Pregledni list za topografske karte u mjerilu 1 : 100 000 i 1 : 200 000

Vojnogeografski institut, Beograd, od 1901. do 1950.

Papir, višebojni tisak; 41 × 54,8 cm; u mjerilu 1 : 300 000; naslov d. l.: „PREGLEDNI LIST / ZA / KARTE / IZDANJA VOJNO GEOGRAFSKOG INSTITUTA / Razmera 1:100 000 i 1:200 000 / Razmer preglednog lista 1:300 000 = FEUILLE D' ASSEMBLAGE / DES CARTES EDITEES PAR / L' INSTITUT GEOGRAPHIQUE MILITAIRE / Echelle 1:100 000 et 1:200 000 / Echelle de Feuille d' assemblage 1:300 000“; g. l.: „Dužine lukova paralela i / meredijana u kilometrima“; g. d.: „Površina sekcija u / kvadratnim kilometrima“.

Otkupljeno 1996.

HPM-32556

Pregledni list s nomenklaturom listova topografskih karata u izdanju Vojnogeografskoga instituta izdanog za područje Kraljevine Jugoslavije. Veći dio teritorija obuhvaćen je listovima u mjerilu 1 : 100 000, dok su određeni dijelovi listova „Trieste“, „Ljubljana“, „Celje“, „Zagreb“, „Senj“, „Pula“, „Split“, „Brod“, „Mitrovica“, „Beograd“, „Vršac“, „Sarajevo“, „Užice“, „Kragujevac“, „Zaječar“, „Priština“ i „Niš“ prikazani u mjerilu 1 : 50 000.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej