HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Pregledni list za topografske karte u mjerilu 1 : 50 000, 1 : 100 000 i 1 : 200 000

Vojnogeografski institut, Beograd, 1950.

Papir, tisak, rukopis, akvarel; ; 58 × 70 cm; mjerilo neodređeno; naslov u sredini: „PREGLEDNI LIST / za karte razmere 1:50.000, 1:100.000 i 1:200.000 / IZDANJA GEOGRAFSKOG INSTITUTA J.A.“, g. d.: „Dužine lukova za pojedine / stepene po paraleli i po me- / ridijanu u km.“, d. d.: „Izrađeno i reproduktovano u G.I.J.A.“

Zatečeno u Muzeju.

HPM-101415

Pregledni list s prikazom i nomenklaturom listova topografskih karata srednje i jugoistočne Europe u mjerilima 1 : 50 000, 1 : 100 000 i 1 : 200 000. S pomoću višebojnoga tumača znakova označena je reambulacija teritorija Federativne Narodne Republike Jugoslavije, po sljedećim godinama: područje središnje, zapadne, južne i istočne Srbije te Makedonije 1911. i ponovno od 1920. do 1928.; veći dio Slovenije, kao i istočne Hrvatske od Slavonskoga Broda, Baranje, Vojvodine i dijela južne Mađarske 1929.; područje sjeverne, središnje i dijela istočne Hrvatske do Požege te dio Hrvatskoga primorja s otokom Krkom 1930.; Hrvatsko primorje s otokom Rabom, Dalmacijom, Hercegovinom i Crnom Gorom 1931.; područje Srijema, istočne i južne Bosne te sjeverne Srbije 1932.; veći dio teritorija Bosne od 1933. do 1934. 

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej