HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Prometna karta Rusije i susjednih zemalja

k.k. öster. Generalquartiermeisterstabe, Beč, 1837.

Papir na platnu, tisak; 38,8 × 52,3 cm; u mjerilu 1 : 140 000; „KRIEGSTRASSEN KARTE / EINES TEEILES VON RUSSLAND / und / DER ANGRAENZENDEN LAENDER.“, podatci o izradi i izdavaču karte: „Nach der unter der Leitung des Rufs. kaiserlichen Generalstabes / von General Major Schubert / im Mafstabe von 1:680 000 im Jahre 1829 herausgegeben Karte- / al dans Mafs von 1:140 000 vergröfsert, von dem / k.k. österr. Generalquartiermesisterstabe / HERAUSGEGEBEN IM JAHRE 1837.“ i tumač znakova; g. l. tablica teritorijalnoga ustroja Rusije, Pruske i Švedske sa susjednim zemljama; d. l. popis kratica na ruskom i njemačkom jeziku s objašnjenjem: „Schrift=Abkürzungen im Bereich von Russland.“

Zatečeno u Muzeju.

HPM/PMH-9537

Pregledna karta jednoga dijela Rusije i susjednih zemalja s prikazanom prometnom infrastrukturnom mrežom. Prvo izdanje karte objavljeno je 1829., a dopunjeno izdanje s uvećanjima 1837. Na 12 listova karte bogatih toponimima prikazan je sjeverni teritorij Rusije sa Sibirom i Bijelim morem, dio Kraljevine Švedske s Baltičkim morem i Botničkim zaljevom, dio zapadne i istočne Pruske, južni teritorij Rusije s Galicijom, Moldavijom, Vlaškom, s Crnim morem i krimskim poluotokom te područje Gruzije i Armenije koje je na karti nazvano „Freye Bergvölker“ (slobodni gorski narodi).

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej