HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Putna karta Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Vojnogeografski institut, Beograd, 1962.

Spremnica: karton, papir, lijepljenje, karta: papir, višebojni tisak; 48,7 × 68,5 cm, 36 listova; u mjerilu 1 : 300 000; na omotu karte naslov: „PUTNA KARTA SFRJ / 1:300.000 / PO GRINIČU (36 LISTOVA)“, g. d. bilješka: „STROGO POVERLJIVO / BR. EVID.“ broj prebojen crnim flomasterom, dolje sredina: „VOJNOGEOGRAFSKI INSTITUT“; na unutrašnjosti omota prilijepljena uputa: „Korišćenje i čuvanje / Putne karte SFRJ / 1:300.000.“ s datumom 21.11.1964., pečatom Vojnogeografskoga instituta i potpisom načelnika Glavnoga stožera general-pukovnika Rade Hamovića; na svakom listu: naslov i nomenklatura lista, broj lista, bilješka „Strogo poverljivo“, tumač znakova, pregledna skica izrađena u Gauss-Krügerovoj projekciji i podatak o izdanju: „Izdanje Vojnogeografskog instituta 1962. g. sa delimično / unetim podacima o izgrađenim putovima u 1963. godini.“.

Otkupljeno 2001.

HPM-102758

Prometna karta Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koja sadržava 36 listova gradova i otok Korčulu s prikazanim detaljnim prometnim pravcima i čvorištima te znakovima: od „autoputa“ do „serpentina na putu“; „razdaljine na putu u km“; od „mostova ispod 8 tona“ do „potporno-obložnog zida visine preko 5 m“; izvora; česmi; cisterni i bunara; benzinskih crpki i automehaničarskih radionica. Gradovi obuhvaćeni prometnom kartom su: Ljubljana, Maribor, Kapošvar (danas Kaposvár), Peč (danas Pečuh), Subotica, Trst, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Novi Sad, Timišoara (danas Temišvar), Zadar, Banja Luka, Pula, Tuzla, Beograd, Požarevac, Krajova (danas Craiova), Split, Mostar, Sarajevo, Kraljevo, Niš, Vidin, Korčula, Titograd (danas Podgorica), Prizren, Priština, Sofija, Durs (danas Drač), Tirana, Skoplje, Strumica, Korča (danas Korçë), Florina i Tesaloniki (danas Solun). 

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej