HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Sekcije specijalne karte Austro-Ugarske Monarhije

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1879. do 1918.

Papir, tisak; 54 × 42,8 cm; u mjerilu 1 : 75 000; svaka karta sadrži naslov i nomenklaturu lista; pojedini listovi sadržavaju tumač znakova.

Darovano 2007.

HPM-83733 – HPM-83752

Dvadeset sekcija specijalne (topografske) karte Austro-Ugarske Monarhije „Spezialkarte der  Österreichisch-Ungarischen Monarchie“ prikazuju područje Galicije i Bukovine gdje su tijekom Prvoga svjetskog rata bile raspoređene 25. zagrebačka i 26. karlovačka domobranska pukovnija. Karte su pripadale domobranskom časniku Ivanu Hennebergu, sudioniku Prvoga svjetskog rata.

Područje Galicije:

  1. „BUSK und KRASNE“, zona 6, col. XXXI., sekcija 4073 – osnovni plan izradili: J. Fitz, časnik G. Zintl, natporučnik Storch i F. Steiner, djelomično ispravljeno do 8.7.1911. HPM-83735
Izvori / literatura: Dadoh zlato za željezo: Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja: 2011., 284‒286.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej