HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Sekcije topografske karte Jugoslavije u mjerilu 1 : 100 000

Vojnogeografski institut, Beograd, od 1927. do 1935.

Papir, višebojni tisak; visina od 64,3 do 68,5 cm, širina od 49,2 do 50 cm; u mjerilu 1 : 100 000; g. l. i g. d. na pojedinim listovima: „Karte von Jugoslawien 1:100 000“, „Sonderausgabe! / Nur für den Dienstgebrauch!“; d. d. i d. l.: „Reambulirao, iscrtao i reproduktovao Vojni Geografski Institut Kraljevine S.H.S.“; „Reambulirao, iscrtao i reproduktovao Vojni Geografski Institut Kraljevine Jugoslavije“; d. l. na aversu pojedine karte okrugli pečat: „INSTITUT ZA FIZIČKU GEOGRAFIJU / ZAGREB / SVEUČILIŠTE KRALJEVINE S.H.S.“; d. l. na pojedinim listovima na njemačkom jeziku bilješka udaljenosti.

Otkupljeno 1996.

HPM/PMH-22895 – HPM/PMH-22897, HPM/PMH-22900 – HPM/PMH-22905, HPM/PMH-22907 – HPM/PMH-22909, HPM/PMH-22911, HPM/PMH-22913-22914, HPM/PMH-22929, HPM/PMH-26077

Manji je dio listova topografske karte u mjerilu 1 : 100 000 iz razdoblja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije Kraljevine Jugoslavije, otkupljen (HPM-32557/1-13), dok su brojčano zastupljeniji listovi zatečeni u Muzeju (HPM/PMH-22895 – HPM/PMH-22897, HPM/PMH-22900 – HPM/PMH-22905, HPM/PMH-22907 – HPM/PMH-22909, HPM/PMH-22911, HPM/PMH-22913-22914, HPM/PMH-22929, HPM/PMH-26077). Tijekom 1930-ih godina Vojnogeografski institut radio je na jedinstvenoj geodetskoj osnovi za teritorij Kraljevine Jugoslavije te na reambulaciji topografskih karata nekadašnjega Carskog i kraljevskog Vojnogeografskog instituta u Beču. Izmjene i dopune austrijskih karata rezultirale su izradom jedinstvene topografske karte Jugoslavije u mjerilu 1 : 100 000 u poliedarskoj projekciji, u razdoblju od 1923. do 1939. Novoizrađena karta nastala je na temelju provedene izmjere u mjerilu 1 : 50 000. Sadržajno, karta u mjerilu 1  : 100 000 topografska je karta koja je do Drugoga svjetskog rata nazivana i specijalna te je bila izrađena za vojne, ali i civilne potrebe, što se vidi u neograničenom tisku i upotrebi. Istovremeno, to je i jedina precizna karta koju su tijekom Drugoga svjetskog rata koristile sve zaraćene strane prilikom planiranja i pripreme vojnih operacija na području jugoistočne Europe, a poslužila je i kao izvor za izradu novih karata.

Izvori / literatura: Bakrač, Radojčić, Sekulović: 2016., 402. Frangeš: 2012., 70‒74.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej