HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Specijalna karta Austro-Ugarske Monarhije

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, od 1875. do 1915.

Papir na platnu, Papir, tisak, višebojni tisak; 40,1 × 58 cm do 45,3 × 59,5 cm, 38 × 53,3 cm do 48 × 61,5 cm; u mjerilu 1 : 75 000; iznad okvira karata naslov i nomenklatura lista; na pojedinim listovima karata ispod okvira imena izrađivača i crtača listova, tumač znakova te podatak o izdavaču: „K.k. militär-geografisches Institut. / Vervielfältigung vorbehalten.“; „General-Depot: R. Lechner's k.k. Hof=und Universitäts-Buchandlung Wien, Graben 31.“; na poleđini pojedinih listova okrugli otisak: „NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA / MINISTARSTVO ORUŽANIH SNAGA / RATNI ARHIV“

Preuzeto iz Ratnoga arhiva i muzeja NDH.

HPM/PMH-5363 - HPM/PMH-11963

Od devedeset i četiri lista specijalne (topografske) karte Austro-Ugarske Monarhije („Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie“) različitih godina izdanja izrađenih tijekom treće topografske izmjere Austro-Ugarske Monarhije (1869.–1887.), a koji se čuvaju u fundusu Kartografske zbirke, veći je dio preuzet iz Ratnoga arhiva i muzeja NDH (HPM/PMH-5363, HPM/PMH-5364/2, HPM/PMH-5365/2 – HPM/PMH-5366, HPM/PMH-5368 – HPM/PMH-5375/2, HPM/PMH-5376, HPM/PMH-5379 – HPM/PMH-5380/1, HPM/PMH-5382/2, HPM/PMH-5383/2, HPM/PMH-5385, HPM/PMH-5386, HPM/PMH-5387/2, HPM/PMH-5388 – HPM/PMH-5389, HPM/PMH-5390/2 – HPM/PMH-5398, HPM/PMH-5400 – HPM/PMH-5402, HPM/PMH-5404/2, HPM/PMH-5405 – HPM/PMH-5407, HPM/PMH-5410/1, HPM/PMH-5413 – HPM/PMH-5414, HPM/PMH-5416 – HPM/PMH-5417, HPM/PMH-5421 – HPM/PMH-5422, HPM/PMH-5425, HPM/PMH-5427 – HPM/PMH-5428, HPM/PMH-5432 – HPM/PMH-5434, HPM/PMH-5436 – HPM/PMH-5438, HPM/PMH-19774, HPM/PMH-19752, HPM/PMH-19764, HPM/PMH-24774 – HPM/PMH-24776, HPM/PMH-24781 – HPM/PMH-24786, HPM/PMH-24788 – HPM/PMH-24789/b, HPM/PMH-24791 – HPM/PMH-24796, HPM/PMH-24799 – HPM/PMH-24801, HPM/PMH-24803, HPM/PMH-24811, HPM/PMH-24814), dok je manji dio otkupljen 1958. (HPM/PMH-7473, HPM/PMH-7481 – HPM/PMH-7482) te zatečen u Muzeju (HPM/PMH-11955/b – HPM/PMH-11956, HPM/PMH-11961, HPM/PMH-11963).

Prema prihvaćenoj podjeli na tzv. stupanjske listove topografskih karata u mjerilu 1 : 75 000, upotrebljavanih na području cijele Austro-Ugarske Monarhije, svaki je list karte bio pojedinačno imenovan i numeriran brojevima zona (Zone) i stupaca (Colonne) radi jednostavnije upotrebe, ali i orijentacije. Reljef na kartama prikazan je Lehmannovom metodom šrafiranja (šrafama ili crticama označavao se nagib zemljišta), korištenom za topografske karte Austro-Ugarske Monarhije franciskanske i francjozefske izmjere. Takav način prikaza reljefa na kartama koristio se sve do početka Prvoga svjetskog rata. Uz mnoštvo toponima, na listovima je označena cestovna i željeznička prometna mreža. Među prezentiranom kartografskom građom može se istaknuti i list specijalne karte austrijsko-talijanskoga pograničnog područja Sessane i San Pietra koji je bio pohranjen u knjižnici pješačke kadetske škole u Kamenitzu kraj Petrovaradina te je služio kao nastavno sredstvo za obuku kadeta. 

  1. „SESSANA und ST. PETER“, zona 23, col. X.

HPM/PMH-24800

Izvori / literatura: Slukan Altić: 2003., 37; Topoljak, Lapaine, Tuno: 2017., 58.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej