HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Svezak opće karte Europe u 25 listova

Autor: Josef von Scheda, K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1859.

Spremnica: karton, lijepljenje; karta, papir na platnu, višebojni tisak; 40,5 × 49,5 cm; u mjerilu 1 : 2 592 000; na koricama sveska: „J. SCHEDA / GENERAL-KARTE / VON / EUROPA“; naslov na naslovnom listu: „GENERAL-KARTE / von / EUROPA / in 25 Blättern“; svezak sadržava list s posvetom caru Ferdinandu I.

Predala carska i kraljevska Varaždinska pješačka pukovnija br. 16.

HPM/PMH-9872 – HPM/PMH-9896

Gotovo cjelovit primjerak sveska opće karte Europe (nedostaje list XVIII. na kojem su, među ostalim, prikazane i hrvatske zemlje) sastoji se od 24 kartografska lista s prikazima europskih zemalja. U fundusu Kartografske zbirke nalazi se još jedan primjerak ove Schedine karte, objavljen između 1845.–1847. s dodatnim planovima Beča, Rima, Sankt Peterburga i Napulja te s geološkom kartom Austrijskoga Carstva s prikazanim većim dijelom susjednih zemalja (HPM/PMH-18959 – HPM/PMH-18981). Popis listova karata je sljedeći:

I. naslovni list karte s bistom austrijskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Ferdinanda I. s kartografskim prikazom ispod biste. Lijevo i desno od alegorijskoga prikaza anđela u letu prikazane su zastave, oružje, globus te kartografska pomagala.
II. područje Islanda
III. područje Sjeverne Skandinavije
IV. područje Bijeloga mora
V. područje Sibira
VI. naslovni list s redakcijskim podatcima karte i posvetom caru Ferdinandu I.: „Njegovom carskom i kraljevskom apostolskom veličanstvu Ferdinandu I., austrijskom caru s dubokim poštovanjem Josef Scheda, bojnik u carskom i kraljevskom austrijskom inženjerskom geografskom odredu, šef Vojnoga odjela Geografskoga instituta, nositelj nekoliko visokih ordena, vlasnik velike zlatne medalje za umjetnost i znanost o Austriji, Prusiji, Hannoveru i Saskoj, član geografskoga udruženja za Berlin, Darmstadt i Beč.“ (prev.)
VII. područje Sjeverne Irske i Škotske
VIII. područje Baltika
IX. dio Rusije od Moskve do Petrograda
X. dio Rusije oko gorja Ural
XI. područje Atlantskoga oceana
XII. područje zapadne i srednje Europe
XIII. područje srednje Europe
XIV. dio južne Rusije uz rijeku Dnjepar i sjeverni dio Azovskoga mora
XV. dio Rusije sa sjevernim dijelom Kaspijskoga jezera
XVI. područje Portugala i sjeverozapadnoga dijela Španjolske
XVII. područje sjeverozapadnoga Sredozemlja
XVIII. nedostaje; područje Italije, Kraljevine Hrvatske i Slavonije, Hrvatsko-slavonske Vojne krajine, Kraljevine Dalmacije te područje jugoistočne Europe
XIX. područje Crnoga mora
XX. dio Rusije, Osmanskoga Carstva i Perzijskoga Carstva (Iran)
XXI. područje sjeverozapadne Afrike (Maroko) i dijela Sahare. List sadržava i tumač znakova, popis kratica te jezičnu bilješku.
XXII. područje sjeverne Afrike (Alžir i Tunis) s tabličnim prikazom različitih mjernih dužina te različitim mjernim jedinicama (austrijska, njemačka, talijanska i ruska milja te francuska liga)
XXIII. dio sjeverne Afrike i južnoga Sredozemlja
XXIV. područje istočnoga Sredozemlja
XXV. dio Bliskoga istoka s dijelovima arapske i sirijske pustinje. Pri dnu lista smještena je tablica s općim statističkim podatcima o prirodno-geografskim i društveno-geografskim obilježjima europskih zemalja.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej