HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Svezak topografske karte južnoga teritorija Austro-Ugarske Monarhije

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1878.

Spremnica: karton, lijepljenje; karta, papir, višebojna litografija; ; 51 × 44,7 cm; u mjerilu 1 : 300 000; d. l.: „Schnellprefsendruck.“, „(Preis. 60 kr.)“; d. d.: „Provisorische Ausgabe.“; g. d. nazivi i nomenklature listova: „J.10. [Glina]“, „K.11. [Bosna Serai (Mostar)]“, „J.11. [Spalato (Knin)]“, „L.10. [Belgrad (Semlin)]“, „L.11. [Užice]“, „M.11. [Kruševac (Kragujevac)]“, „L.12. [Scutari]“.

Otkupljeno 1993.

HPM/PMH-32916

Svezak sadržava osam listova topografske karte Austro-Ugarske Monarhije s prikazom južnoga teritorija i ucrtanom granicom: Glina, Mostar, Split, Beograd, Užice, Kruševac i Skadar. List topografske karte Tuzle fragmentarnoga je tipa. Karte su izrađene za vrijeme Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878., odnosno tijekom treće ili francjozefske topografske izmjere, a bogate su toponimima te ucrtanim riječnim, cestovnim i željezničkim prometnim mrežama.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej