HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Topografska karta okolice Krakova

Autor: Josef von Scheda, K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, 1859.

Papir na platnu, tisak; 40,5 × 49,5 cm; mjerilo neodređeno; naslov karte: „UMGEBUNG von Krakau / nach einem Originale der Generalstabs-Abtheilung der 12. Truppen Division“; ispod naslova podatak o tisku i izdavaču: „Litografirt im k.k. militär-geografischen Institute. / 1870.“; ispod naslova bilješka: „Preis des ganzen Werkes 1 fl. Ö. W.“.

Predala carska i kraljevska Varaždinska pješačka pukovnija br. 16.

HPM/PMH-9916/a-b

List topografske karte na kojoj je prikazana okolica Krakova izrađena je prema originalnom kartografskom prikazu odjela Glavnoga stožera 12. četne divizije.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
E-katalog financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.
2021. © Hrvatski povijesni muzej. Sva prava pridržana. | Impressum
Digitalni razvoj: Nikola Vidović
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej