HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Topografska karta okolice Lezajska

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir na platnu, litografija; 27,5 × 39,5 cm; u mjerilu 1 : 75 000; na poleđini karte: „Umgebungen von Trient und Salurn“.

Preuzeto iz Ratnoga arhiva i muzeja NDH.

HPM/PMH-19765

List specijalne (topografske) karte grada Trenta s okolicom (npr. Salorno). Na karti su prikazani i reljefni oblici područja sjeverne Italije te označena željeznička prometna mreža.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej