HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Topografska karta Siska i Sunje

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir na platnu, tisak; 75 × 105 cm; u mjerilu 1 : 75 000; na poleđini karte bilješka: „SISEK und SUNJA“.

Zatečeno u Muzeju.

HPM/PMH-10052

List specijalne (topografske) karte s prikazanim područjem Banovine, od Siska i Sunje na sjeveru do Stare Gradiške na jugu. Na karti je, uz reljefne visinske razlike, označena i riječna mreža rijeke Save s donjim tokom rijeke Une.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej