HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Topografska karta središnjih Karpata

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, 1881.

Papir, litografija; 60 × 73 cm; u mjerilu 1 : 75 000; iznad okvira naslov: „KARTE der CENTRAL - KARPATEN. / (Liptauer Alpen, Galizische Tátra, Hohen Tátra, Béler Kalkalpen, Zipser Magura) / Im Masse 1: 75000“; d. l. i d. d. bilješke: „Preis schwarz 90 kr.“, „Preis colorirt 1 fl 30kr.“; ispod okvira karte: „K. k. militär. Geografisches Institut. / Vervielfältigung vorbehalten.“; na poleđini karte redakcijski podaci: naslov karte, izdavač i mjerila.

Zatečeno u Muzeju.

HPM/PMH-9960

Na specijalnoj (topografskoj) karti sastavljenoj na temelju četiriju listova tematskih karata, hipsometrijske karte središnjih Karpata u mjerilu 1 : 100 000 („Die Hypsometrische Karte der Central-Karpathen – 1:100000“) i opće karte Visokih Tatri u mjerilu 1 : 40 000 („Die Karte der Hohen Tátra 1:40000“), prikazan je planinski lanac središnjih Karpata na području Austro-Ugarske Monarhije: Zapadne Tatre, Galicijske Tatre, Visoke Tatre, Belianske Tatre te područje Spiš Magure.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej