HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Topografske karte zemalja srednje i jugoistočne Europe u mjerilu 1 : 200 000

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, od 1893. do 1939.

Papir, višebojni tisak; od 45 × 64 cm do 67,2 × 49,2 cm; u mjerilu 1 : 200 000; gore u sredini naslov i nomenklatura listova; d. l. tumač znakova; dolje u sredini: „K.u.k. militär-geographisches Institut. / Vervielfältigung vorbehalten.“; d. d. na pojedinim listovima bilješke vezane uz pravopis i toponime; na poleđini pojedinih listova okrugli otisak: „NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA / MINISTARSTVO ORUŽANIH SNAGA / RATNI ARHIV“.

Zatečeno u Muzeju.

HPM/PMH-22916 – HPM/PMH-22918, HPM/PMH-7477, HPM/PMH-10038, HPM/PMH-11957 – HPM/PMH-11958, HPM/PMH-11965, HPM/PMH-22919 – HPM/PMH-22920, HPM/PMH-22930, HPM/PMH-22932 – HPM/PMH-22933/b

Na dvanaest pojedinačnih listova pregledne topografske karte u mjerilu 1 : 200 000 prikazano je područje srednje i jugoistočne Europe. Pojedini listovi karte (npr. list „ZENGG“, HPM/PMH-9597) izrađeni su tijekom treće ili francjozefske topografske izmjere (1869.–1887.) iz specijalne karte Austro-Ugarske Monarhije („Spezialkarte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie“). Toponimi na kartama napisani su na jezicima upotrebljavanima na području obuhvaćenom kartografskim prikazom. Listovi sadržavaju i dodatna jezična i pravopisna objašnjenja za druge jezike, npr. njemački, turski, albanski, bugarski itd. Jedan je od listova:

  1. List  PRIŠTINA (39˚43˚ PRIŠTINA / 39˚44˚ KRAGUJEVAC) – osnovni plan izradili: časnici A. Jersche i R. Dokaupli; sjenčanje: poručnik J. Gally, ispravljeno  do 22.9.1914. HPM/PMH-22916
Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej