HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Vojno-prometna karta s pregledom organizacijskih transportnih jedinica austrougarske i njemačke vojske

K.u.k. Militärgeographisches Institut (?), Beč, 1916.

Papir, višebojni tisak;; 115 × 100 cm; mjerilo neodređeno; g. l.: „K.u.k. zentraltransportleitung“; gore u sredini: „Bereiche der Feldtransportleitungen in Österreich-Ungarn und der anschließenden deutschen Linienkommandanturen.“, g. d. „Aufgelegt Anfang Mai 1916.“; d. l. tumač znakova.

Darovano 1982.

HPM/PMH-31180

Na lijepljenoj vojno-prometnoj karti većih dimenzija koju je koristilo „Središnje zapovjedništvo za transport“ austrougarskih oružanih snaga prikazan je pregled komunikacija (cestovna i željeznička mreža) prema južnoj Njemačkoj i Austro-Ugarskoj Monarhiji. Na karti su označene i granice organizacijskih jedinica njemačke vojske na navedenom području. Uz gornji i donji kut karte smješteni su manji komunikacijski planovi sljedećih gradova: Budimpešte („Budapest“), Beča („Wien“), Krakova („Krakau“), Olomouca („Olmütz“), Praga („Prag“), Lavova („Lemberg“), Brna („Brünn“), Salzburga („Salzburg“), Zagreba („Zagreb“), Trsta („Triest“), Šoprona („Sopron“), Segedina („Szeged“), Bratislave („Poszony“) i Đikeniša („Gyékényes“).

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej