HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Plan bojišta kod sela Izačić 1878.

Snimak: Mile Manojlović, K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, tisak; 48,7 × 54 cm; u mjerilu 1 : 25 000; g. d.: naslov plana: „PLAN / DES GEFECHTSFELDES / VON IZAČIĆ“; oznaka lista: „Tafel XIII b.“; uz lijevi rub plana tumač znakova; d. l. bilješka: „Die Occupation Bosniens und der Hercegovina“; d. d.: podatak o crtaču: „Aufgenommen von Hauptm. d. Generalstabs-Corps M. Manojlović.“; otisak provenijencije karte: „ARHEOL.-HISTOR. / NAR. MUZEJ / ZAGREB“.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9641

Plan bojišta kod sela Izačić na rijeci Uni s označenim položajima postrojbi austrougarske i ustaničke vojske. Tijekom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878., neke od najtežih borbi vođene su kod sela Izačić i Križove na području sjeverne Bosne. Austrougarskim osvajanjem Izačića, 800 ustanika rastjerano je prema susjednom selu Baljevcu, smještenom uz samu državnu granicu.

Izvori / literatura: Tominac: 2020., 262.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej