HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Plan Doberdoba

Crtač plana: natporučnik Miorini, 1.10.1915.; K.u.k. 5 Kriegsmappierungsabteilung; , izdavač: K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, 1915.

Papir, obojeni tisak; 45,8 × 42,1 cm; u mjerilu 1 : 25 000; iznad okvira naslov: „Plan von Doberdo“; g. l. ispred tiskanoga naslova rukopis crvenom olovkom: „Stellungen des K.u.k. vii.Korps – Herbst 1915.am“; ispod rukopis olovkom: „unterstands = Kavernen (Höhlen)“; d. d. podatak o crtaču i godini izrade plana; d. l. podatak o Odjelu za izradu ratnih karata pri Carskom i kraljevskom Vojnogeografskom institutu.

Otkupljeno 1958.

HPM/PMH-15900

Karta talijanskoga ratišta na rijeci Soči oko mjesta Doberdob (tal. Doberdò) tijekom jeseni 1915. s prikazanim obrambenim položajima general bojnika Erwina Zeidlera, V. sočanske armije pod zapovjedništvom generala Svetozara Borojevića te VII. korpusa nadvojvode Josefa Ferdinanda. Austrougarske su postrojbe od listopada do prosinca 1915. te tijekom ožujka 1916. držale visoravan Doberdob, no u kolovozu 1916., probojem talijanskih snaga u dužinu i dubinu granice, osvojena je visoravan i grad Gorizia.

Izvori / literatura: Marjanić: 2015., 63.
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej