HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Plan mostobrana na području Borgofortea (Italija)

K.u.k. Militärgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir na platnu, litografija; 22 × 25 cm; u mjerilu 1 : 2880; uz gornji rub naslov: „PLAN / zur Beschiefsung des Brückenkopfes von / BORGOFORTE“; g. d. okrugli pečat carske i kraljevske Varaždinske pješačke pukovnije br. 16: „K.K. WARASDINER LFN. INFANT. REGIMENT No. 16 / OFFICIERS / BIBLIOTHEK“

Predala carska i kraljevska Varaždinska pješačka pukovnija br. 16.

HPM/PMH-3907

Plan mostobrana na području komune Borgoforte u Italiji s ucrtanim fortifikacijskim sustavom mjesta. Borgoforte je bila važna uporišna točka habsburške vojske u Kraljevini Lombardiji-Veneciji, no tijekom trećega rata risorgimenta osvojila ga je talijanska vojska.

Izvori / literatura: Risorgimento. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52981 (9.4.2021.)
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej