HRVATSKI POVIJESNI
MUZEJ

Skice planova pet bitaka na području Bosne i Hercegovine 1878. godine

K.u.k. Militӓrgeographisches Institut, Beč, od 1850. do 1900.

Papir, različite vrste mjerila, tisak; 55,5 × 61,8 cm; naslovi planova: „Gefecht bei Ćitluk.“; „Gefechtsfeld von Cernici u. Kremenac. / (Pjezevac)“; „Skizze von Stolac“; „Gefecht bei Livno.“; g. d. oznaka: „Tafel VII.“; d. l. bilješka: „Die Occupation Bosniens u. der Herzegovina“; u sredini plan Vrgorca i tumač znakova s vojnim kraticama.

Preuzeto iz Arheološko-historijskoga odjela Narodnoga muzeja u Zagrebu.

HPM/PMH-9630

Skice planova s prikazom pet bitaka kod Čitluka, Kremenca, Stolca, Vrgorca te Livna s prikazanim rasporedom postrojbi austrougarske vojske te ustanika tijekom austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine u ljeto i jesen 1878.

Izvori / literatura: prvo objavljivanje
error: Sadržaj je zaštićen!

Hrvatski povijesni muzej